• Mot clé
 • Catégorie
 • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
11 Juil 2017

Temps Plein Beleidsmedewerker onderzoeksaangelegenheden fundamentele programma’s

Brussels

Description de L'emploi

Vlaamse Overheid
Ville: Brussels BRU BE
Je volgt beleidsmatig het Vlaamse, federaal en het internationaal wetenschaps- en innovatiebeleid van nabij op met het accent op het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In nauwe samenwerking met jouw collega’s van de beleidscel programmabeheer volg je de FWO-programma’s op binnen de pijler fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder word je verantwoordelijk voor het luik expertpanels. De FWO-Expertpanels bestaan uit experten per wetenschapsdomein, evalueren de project- en mandaataanvragen en stellen een rangschikking tot financiering op. Recent werd beslist om de samenstelling en de aanstellingswijze van experten te hervormen. Het zal jouw taak zijn om deze hervormingen mee uit te werken en op te volgen. Tevens draag je bij tot verbeteringstrajecten m.b.t. eigen taken en activiteiten van het FWO in het algemeen. Je ontwikkelt een eigen visie en formuleert advies m.b.t. specifieke thema’s. Je vertegenwoordigt het FWO in diverse werkgroepen en commissies. Je werkt tenslotte ook mee aan de coördinatie, de voorbereiding, de begeleiding, de ondersteuning, de kwaliteitsbewaking en de opvolging van de andere programma’s en de panelvergaderingen binnen het FWO. Je rapporteert aan de secretaris-generaal.

Profiel
Je bent houder van een diploma van doctor of ingenieur of gelijkwaardig door ervaring en je hebt minstens 6 jaar nuttige ervaring. Je beschikt over een goede kennis van het wetenschappelijk onderzoek. Je werkt graag met mensen, bent administratief sterk en hebt de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden om het beleid van het FWO te ondersteunen en verder uit te bouwen. Je kan zelfstandig werken en je neemt graag initiatief. Ervaring in een beleidsomgeving is een plus. Je beheerst het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Google+ Deel via e-mail. Lokale e-mail client is nodig.

Jobgerelateerde competenties

 • Projecten aanmoedigen op lokaal, regionaal, nationaal, Europees, … niveau
  De realisatie ervan aansturen
 • Beslissingen van de regering, de verkozenen, … toepassen rekening houdend met de lokale context en belangen
  De uit te voeren projecten bepalen
 • Een partnernetwerk uitbouwen en mobiliseren (andere overheidsdiensten, verenigingsnetwerk, privébedrijven, …)
 • Een situatie, een lokale context of een dienstverlening diagnosticeren door het analyseren van economische, demografische, sociale, … gegevens
 • Uitgevoerde acties controleren en aanbevelingen geven

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Resultaatgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Klantgerichtheid

Diploma’s

 • Master (MA)

Aanbod
Een contract van onbepaalde duur. Een salaris volgens schaal A261 ( Zie ook: http://www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden ). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.

villes : Brussels. Les catégories d'emploi : Engineering - Technique. Types d'emplois : Temps Plein.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *