• Mot clé
  • Catégorie
  • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
16 Juil 2017

Temps Plein Kliniekhoofd Neurochirurgie

Belgique

Description de L'emploi

Universitair Ziekenhuis Gent
Ville: VOV BE
Als Vlaamse Openbare instelling biedt het UZ Gent een innovatieve werkomgeving: hightech, een levendige academische werking met aandacht voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Maar ook met aandacht voor jouw ambities.

Momenteel kijken we uit naar een voltijds kliniekhoofd bij de dienst Neurochirurgie van de sector Hoofd, Hals en Zenuwstelsel.

Voor de uitbouw van een loopbaan in het UZ Gent, is naast de klinische werkzaamheden het wetenschappelijk onderzoek en het behalen van een doctoraat in de medische wetenschappen van groot belang.

Je verricht raadplegingen en voert neurochirurgische ingrepen uit.

Je staat mee in voor de medische verzorging en de opvolging van gehospitaliseerde patiënten.

Je neemt deel aan de wachtdiensten (niet-inslapend, 6 tot 9 per maand).

Je begeleidt stagiairs en artsen-specialisten in opleiding.

Je draagt bij tot het onderwijs in de geneeskunde alsook tot de masteropleiding in de specialistische geneeskunde.

Je stimuleert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek.

Je bent houder van het wettelijk diploma van arts en je bent in België erkend arts-specialist in de neurochirurgie.

Je hebt een doctoraat op proefschrift in de medische wetenschappen of een evenwaardige universitaire graad behaald.

Je beheerst probleemloos de courante neurochirurgische ingrepen met inbegrip van de stereotactische en neuronavigatietechnieken alsook de intraoperatieve neuromonitoring.

Je kan vlot en op moreel hoogstaand niveau omgaan met patiënten, collega´s artsen, verpleegkundigen en het overige ziekenhuispersoneel.

Je hebt geen probleem met de stipte naleving van het ziekenhuisbrede en diensteigen reglement, bovendien van de plicht tot documenteren van medische bevindingen en honoreerbare prestaties, en je hebt een duidelijk inzicht in de financieel-economische belangen van de dienst en van het ziekenhuis.

Je kan vlot communiceren in het Nederlands, Frans en Engels.

In het Universitaire Ziekenhuis Gent wordt een wetenschappelijke denkwijze en aanpak van de problemen alsook een didactische vaardigheid vooropgezet.

Salarisschaal en aanwervingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de stage in de graad van kliniekhoofd (AS2A – minstens 12 jaar relevante ervaring hebben als arts en in het bezit zijn van een doctoraat op proefschrift).

Behalve de bestaande verloning (naar graad en anciënniteit), wordt er – conform het geïntegreerd administratief statuut van het personeel van het UZ Gent – een substantiële kliniekvergoeding, alsook een wachtvergoeding voorzien.

Op vraag bestaat de mogelijkheid om een simulatie van uw te verwachten salaris te maken.

Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?

Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma’s) en motivatiebrief elektronisch door via deze jobsite.

Uiterste inschrijvingsdatum: onbepaald.

Gelieve voor de uiterste inschrijvingsdatum eveneens contact op te nemen met het desbetreffend diensthoofd (prof. dr. D. Van Roost – 09/332.50.76)

Heb je nog vragen?

Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:

Eva Colman

Dienst Personeelsadminstratie

tel. 09/332 48 95

of voor functionele inlichtingen bij:
prof. dr. Dirk Van Roost

diensthoofd Neurochirurgie

tel. 09/332 50 76

villes : Belgique. Les catégories d'emploi : Stage. Types d'emplois : Temps Plein.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *