• Mot clé
  • Catégorie
  • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
12 Juil 2017

Temps Plein Lector

Antwerpen

Description de L'emploi

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Ville: Antwerpen VAN BE
Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als lector coördinator stage en internationalisering zorg je voornamelijk voor:

– deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

– het verzorgen van infoactiviteiten;

– het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;

– het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

– het coördineren van bachelorproef en projectwerk;

– het coördineren van (vak)stages en projecten;

– het uitwerken en opvolgen van projecten binnen de krijtlijnen van de opleiding elektromechanica;

– het ondersteunen van de opleiding elektromechanica met als doel de dagelijkse werking ervan te optimaliseren;

– het fungeren als intern en extern aanspreekpunt en het geven van advies, vorming en informatie met betrekking tot de opleiding elektromechanica.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hanteert hedendaagse informatie– en communicatietechnologie.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers publiek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Kennis van technisch Engels (gesproken en geschreven) is een meerwaarde.

Affiniteit of ervaring met een industriële productieomgeving is een meerwaarde.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-8-2017 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend tot en met 16-9-2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502 .

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding: Opleiding Elektromechanica

Contactinformatie
Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beylemans Amedee, opleidingshoofd Elektromechanica (03 220 55 61), amedee.beylemans@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure

Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)

E-mail: hrm@ap.be

villes : Antwerpen. Les catégories d'emploi : Stage. Types d'emplois : Temps Plein.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *