• Mot clé
 • Catégorie
 • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
25 Juil 2017

Temps Plein Leefmilieu Brussel zoekt Web en Community Manager (m/v) – COD 2016-A16

Brussels

Description de L'emploi

Ville: Brussels BRU BE
Functie

Als Web en Community Manager en projectbeheerder web beheer je de dienst Internet en sociale netwerken; beheer en ontwikkel je de inhoud van de verschillende sociale en elektronische media van Leefmilieu Brussel in overeenstemming met de globale communicatiestrategie. Je volgt en beheert de webprojecten en newsletters. Je ontwikkelt en gebruikt statistische tools.

Je ondersteunt de identiteit en strategie van Leefmilieu Brussel (waarden, visie, enz.).

Je bent de verantwoordelijke van het team Internet en sociale netwerken, rapporteert aan het hoofd van de onderafdeling Informatie en onderhoudt nauwe contacten met de verschillende medewerkers van Leefmilieu Brussel die betrokken zijn inzake de sociale en elektronische media van Leefmilieu Brussel.

Meer info? www.leefmilieu.brussels

Voornaamste opdrachten

Diensthoofd :

 • Je werkt, in nauwe samenwerking met jouw team, een voorstel van een werkprogramma en een strategische visie voor de dienst uit.
 • Je beheert het budget en de openbare opdrachten. Je plant en coördineert de activiteiten. Je verdeelt de taken, volgt het werk van de teamleden op en realiseert de jaarlijkse activiteitenrapportering.
 • Je organiseert en motiveert het team. Je ziet toe op de ontwikkeling van de medewerkers.
 • Je vertegenwoordigt het team zowel intern als extern.
 • Je werkt op een transversale manier met de andere diensten, departementen en afdelingen.

Sociale media:

 • Je ontwikkelt en zorgt voor de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie en de uitgeversstrategie van de sociale en elektronische media en werkt ze uit via de verschillende media:

  • een voortdurende en kritische aanwezigheid van de organisatie op de sociale media verzekeren;
  • een content planning beheren en onderhouden;
  • een tool voor de opwaardering van de gepubliceerde inhoud coördineren en invoeren;
  • de inhoud van de verschillende media (buzz, campagnes, informatie, maatregelen, enz.) creëren, ontwikkelen/aanpassen en dynamiseren – structureren, nalezen, eventueel herschrijven (of beheren van de uitbesteding) en online zetten in samenwerking met de thematische verantwoordelijken.
 • Je draagt bij tot het toezicht op de sociale media.
 • Je verzekert de opleiding van de verschillende bijdragers tot de sociale media.

Webprojecten en newsletters:

 • Je volgt en ontwikkelt de webprojecten en newsletters in samenwerking met de thematische verantwoordelijken.
 • Je volgt de ontwikkeling van deze tools met de onderaannemers-ontwikkelaars.
 • Je beheert en onderhoudt een ontwikkelings- en productieplanning.

Statistische tools

 • Je genereert verslagen met bezoekersaantallen voor de sociale en elektronische media.
 • Je draagt bij tot de reporting van de gevoerde acties en verkregen resultaten.

Profiel

 • Diploma* : Master in communicatie of een andere Master met een relevante opleiding.

 • Minstens 2 jaar ervaring vereist op het gebied van Community Management en webbeheer.
 • Een pertinente werkervaring in teammanagement is een belangrijke troef.

  *De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

  Kennis:

 • Uitstekende kennis van sociale media.
 • Redactionele vaardigheden (structuur, spelling, stijl, enz.).
 • Uitstekende beheersing van schrijftechnieken die specifiek zijn voor websites en sociale media.
 • Informaticakennis: voornaamste CMS (Drupal), montage WordPress, integratie van Plug In, Photoshop, xls, Webdoc, cartografische tools.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Goede kennis van teammanagement technieken
 • Grafische vaardigheden en kennis van het draaien en monteren van video’s worden als een troef beschouwd.

  Gedragscompetenties

 • Je legt verbanden tussen diverse gegevens en brengt deze samen tot een coherent geheel, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, zelfs indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je levert advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen. Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 • Je reageert resultaatgericht bij stresserende werksituaties, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te zetten, ook bij hindernissen.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

  Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (7 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidpremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een MIVB- abonnement
 • Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

villes : Brussels. Les catégories d'emploi : IT - Télécommunication. Types d'emplois : Temps Plein.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *