• Mot clé
  • Catégorie
  • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
22 Juil 2017

Temps Plein Maatschappelijk werker/verpleegkundige Mobiel Crisis Team

Gent

Description de L'emploi

UZ Gent
Ville: Gent VOV BE
Functiebeschrijving Je staat samen met je collega casemanagers, vanuit je eigen expertise als verpleegkundige/maatschappelijk werker, in voor:

Het mee vorm geven aan een innoverend project in de geestelijke gezondheidszorg.

Het aanbieden van intensieve begeleiding van cliënten met een complexe problematiek, gericht op crisisinterventie en stabilisatie in de thuiscontext.

In overleg met artsen/team/netwerk een beslissing nemen m.b.t. oriëntatie naar een ander gepaste behandel/zorgaanbod.

Je hebt een variabel uurrooster (dagdiensten, laatdiensten en weekendwerk), conform de sociale wetgeving. Profiel

Je bezit een bachelorsdiploma in de verpleegkunde of in het maatschappelijk werk.

Je kan ruime ervaring in de, bij voorkeur acute, geestelijke gezondheidszorg aantonen.

Ervaring in het outreachend werken is een troef.

Je hebt ervaring met crisisassesment en risicotaxatie bij cliënten met een complexe psychiatrische problematiek.

Je hebt ervaring in het werken in en met complexe contextuele situaties.

Je bent communicatief sterk en je bent gericht op overleg. Je bent proactief in de samenwerking met collega’s (intern en extern). Je kan zowel autonoom als in teamverband werken.

Je kan al dan niet uitgesproken gedachten, gevoelens en behoeften van de cliënt vatten, er begrip voor tonen en er gepast op reageren.

Je bent in staat om op een respectvolle en interactieve manier vlot en snel contact te leggen met de cliënt en hun cliëntsysteem, in wisselende en moeilijke situaties.

Je beschikt over de nodige draagkracht om als hulpverlener bij multi-probleemsituaties in de ‘thuissituatie’ flegmatisch te reageren. Je bent flexibel in functie van hulpvraag, situatie en specifieke context.

Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B.

Meertaligheid (Frans, Arabisch, Turks,…,) is een grote meerwaarde.

Wij bieden Salarisschaal :
Verloning volgens de schaal B111/B112/B113 met een minimum brutomaandloon van 2.288 euro en een maximum brutomaandloon van 3.910 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutomaandloon is afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.

Troeven UZ Gent:
Een statutaire aanstelling met een stage van 6 maanden.

Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt) en overname relevante ervaring uit de privésector (max. 9 jaar).

Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Naast on-the-job-opleiding krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen (persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.

Een gunstige uurregeling en interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 dagen recuperatiedagen (40 urenweek ipv 38 urenweek). Officiële feestdagen + decretale feestdagen (11/07, 02/11, 15/11, 26/12) + 2 halve dagen Gentse Feesten.

villes : Gent. Les catégories d'emploi : Stage. Types d'emplois : Temps Plein.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *