• Mot clé
  • Catégorie
  • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
20 Juil 2017

Freelance Onderwijsondersteuner rechtsfaculteit Kulak

Kortrijk

Description de L'emploi

KU Leuven
Ville: Kortrijk VWV BE
Als onderwijsondersteuner ben je binnen de rechtsfaculteit van de KU Leuven, met klemtoon op Kulak. Aan KU Leuven kunnen rechtenstudenten hun opleiding aan drie campussen starten: Leuven, Brussel en Campus Kulak Kortrijk. De bacheloropleidingen te Kortrijk en te Brussel garanderen een naadloze doorstroming naar de Master in de rechten in Leuven. Ze hanteren eenzelfde leerresultatenkader en dezelfde wetenschappelijke standaard, maar ze onderscheiden zich als opstapcampussen met kleinere studentengroepen. Dat laat toe om andere accenten te leggen, met een intensieve studentenbegeleiding en een interactief onderwijsconcept. Aan de campus Kulak biedt de faculteit bovendien een apart programma aan, met aangepaste begeleiding voor werkstudenten die hun bacheloropleiding combineren met werk en gezin. Met kwalitatief hoogstaand onderwijs wil de rechtsfaculteit het referentiepunt zijn voor onderwijs in de rechten in Vlaanderen. Functie

De onderwijsondersteuner werkt als expert mee aan de ontwikkeling van het onderwijs binnen de faculteit en werkt initiatieven uit op vlak van onderwijsbegeleiding en – innovatie met als klemtoon kwaliteitszorg en onderwijscommunicatie.

Als onderwijsondersteuner ben je het eerste aanspreekpunt van de studenten. Je zet activiteiten voor studiebegeleiding op en je organiseert een gestructureerde informatiestroom over de evaluatie- en onderwijsactiviteiten en reglementen, en over de maatregelen van studievoortgangsbewaking. Ook voor individuele begeleiding bij hun leerproces en advies over de studieloopbaan kunnen studenten bij jou terecht. Jouw studiebegeleiding richt zich ook tot abituriënten, waarvoor je hulpmiddelen voor studieoriëntering uitwerkt.

Je neemt op de campus ook zelf onderwijstaken op, met vakinhoudelijke begeleiding, werkcolleges en monitoraten .

Je coördineert op facultair niveau de begeleiding van de werkstudenten en je verzorgt de communicatie over de opleiding voor die doelgroep.

Je waakt mee over de onderwijscommunicatie van de faculteit zodat onder meer de eigenheid van de campus aan bod komt, neemt deel aan relevante werkgroepen, vertaalt de facultaire onderwijsinformatie naar informatiedragers op het web.

Als examenombuds voor de rechtenstudenten op de campus beheers je het onderwijs- en examenreglement. Je staat in voor de correcte toepassing van de onderwijsreglementering, met zorg voor zowel individuele noden als voor de gelijke behandeling van studenten.

Je hebt aandacht voor het belang van efficiënte administratieve trajecten bij de organisatie van de onderwijsactiviteiten, je neemt initiatieven voor de optimalisatie van de praktische organisatie van het onderwijs.

Je volgt continu de onderwijsevoluties binnen het hoger onderwijs en ontwikkelingen in de onderwijstechnologie, en je volgt good-practices op voor didactische vernieuwing. Je begeleidt de voorbereiding en integratie van nieuwe werkvormen. Je ondersteunt facultair verantwoordelijken bij het uitwerken en implementeren van onderwijsinitiatieven.

In overleg met de andere facultaire onderwijsondersteuners werk je aan de kwaliteitszorg van de onderwijsactiviteiten en studiebegeleiding. Je brengt indicatoren aan om het studierendement te meten en op te volgen, je organiseert studentenbevragingen.Je rapporteert over knelpunten en je brengt voorstellen voor actiepunten aan. Je maakt analyses en voorbereidende nota’s en staat mee in voor de opvolging en de uitvoering van beslissingen op vlak van facultair onderwijsbeleid.

Je bent werkt mee aan expertiseontwikkeling op onderwijsvlak en je bent ook een aanspreekpunt voor docenten en assistenten.

Je ondersteunt de werking van de onderwijscommissie op de campus en werkt samen met de andere facultaire onderwijsondersteuners van OC en POC voor opvolging en doorstroming.

Je ondersteunt het facultaire beleid bij de verschillende stappen in de opeenvolgende Cobra-cycli, de kwaliteitszorgmethode binnen de universiteit, en bij de instellingsreview. Je zorgt mee voor de goede implementatie van diverse onderwijshervormingen en programmawijzigingen binnen uw faculteit. Je werkt mee aan de opvolging van de reeds uitgevoerde onderwijsvisitaties.

Je zet in op een vlotte samenwerking met facultaire onderwijsondersteuners en onderwijsondersteuners van andere faculteiten op Kulak, en met de collega’s van het onderwijssecretariaat en de dienst studentenvoorzieningen. Waar mogelijk werk je ook op dat niveau als team om de meerwaarde van het Kulakconcept te versterken.

Profiel

Je beschikt minstens over een masterdiploma in de rechten.

Je hebt bij voorkeur ervaring in onderwijsreglementering en onderwijsondersteuning

Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden, je kan zowel zelfstandig als in team werken.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Je kan vlot werken met diverse PC-toepassingen.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse aanstelling voor twee jaar in een boeiende omgeving, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde duur. Aan deze functie is een salaris in graad 7 of graad 8 gekoppeld. Graad 9 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van een doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Charlotte de Roey, tel.: +32 16 37 60 06. Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 03/08/2017 via onze online sollicitatietoepassing

villes : Kortrijk. Les catégories d'emploi : IT - Télécommunication. Types d'emplois : Freelance.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *