• Mot clé
 • Catégorie
 • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
22 Juil 2017

Intérim Vacature tijdelijk deeltijds contract jeugd- en groepswerker t’Hope vzw

Roeselare

Description de L'emploi

t’Hope vzw
Ville: Roeselare VWV BE
t’Hope vzw is een welzijnsschakel en een vereniging waar armen het woord nemen. Onze vereniging brengt mensen in armoede en zonder armoede-ervaring samen. Als vereniging bieden we hen een veilige plek. Via groepswerking en individuele contacten maken we mensen sterker. Samen bestrijden we structureel armoede en sociale uitsluiting. Om dit te realiseren werken we vanuit onze thematische werkgroep op concrete knelpunten/pijnpunten die mensen in armoede ervaren. We reiken concrete oplossingen aan en proberen te wegen op het beleid en de samenleving.

JaKedoe is de jeugdwerking van t’Hope. We bieden ontspanning en een plek waar kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties zich welkom voelen. Concreet organiseren we laagdrempelige ontmoeting en gaan we met de kinderen en jongeren op een creatieve manieren ook inhoudelijk aan de slag. De jeugdwerker zorgt voor ontspanningsmomenten, inhoudelijke themamomenten, beleidsgericht werk en individuele ondersteuning.

Kerntaken als groepswerker en jeugdwerker

 • Samen met de vrijwilligersploeg en collega de eindverantwoordelijkheid over de jeugdwerking (JaKedoe) en de volwassenenwerking (t’Hope) opnemen.
 • Uitwerken en begeleiden van een (activiteiten)aanbod voor:
 • Binnen het aanbod zorgen voor een goed evenwicht tussen laagdrempelige ontspanning en inhoudelijk werken anderzijds.
 • Ondersteuning van de vrijwilligersploeg en deze verder uitbouwen en verstevigen.
 • Ondersteunen van de kinderen, de jongeren, hun ouders en volwassenen op vlak van verschillende levensdomeinen. Zowel in groep als individueel.
 • Onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk rond de jeugd- en de volwassenenwerking. Vertegenwoordigen van de werking op verschillende vergaderingen en overleggen.
 • Structureel werken, samen met de mensen met armoede-ervaring, aan initiatieven die zorgen voor structurele verandering en samen met hen invloed uitoefenen op het beleid op verschillende lokale, regionale en Vlaamse overleggen.
 • Andere taken:
 • Enige ervaring met de doelgroep, vormingswerk en kennis van de armoedesector is aangewezen.
 • Kennis van courante softwaretoepassingen en sociale media.
 • Bereid om nauw samen te werken en te overleggen met mensen met en zonder armoede-ervaring, vanuit de participatiegedachte. Je vindt emancipatorisch werken belangrijk.
 • Bereid om te verdiepen in de armoedeproblematiek in al haar deelthema’s en het beleid op zowel lokaal, provinciaal als Vlaams niveau.
 • Bereidheid om te werken vanuit een duidelijk engagement, visie, doelstellingen en opdracht.
 • Oog voor het vrijwilligersperspectief. Je vertrekt van het ritme en de mogelijkheden van vrijwilligers, en waardeert hun inzet. Je betrekt en ondersteunt de vrijwilligersploeg bij de planning, uitwerking van de werking
 • Zelfstandig, efficiënt en zorgvuldig kunnen werken.
 • Een organisatietalent en stimulerend kunnen werken op zowel groeps- als individueel niveau.
 • Vertrouwenspersoon en discreet omgaan met informatie.
 • Collegiaal en loyaal ingesteld.
 • Flexibel en stressbestendig en bereid tot avondwerk en weekendwerk.
 • Diploma: Bachelor (pedagogische richtingen) of gelijkgesteld door ervaring.
 • Rijbewijs B en een eigen wagen is een pluspunt.
 • Voor tijdelijke periode: 1 oktober 2017 tem 30 juni 2018 (ev. verlenging mogelijk)
 • 19u /week als groepswerker
 • Verloning volgens barema sociaal-cultureel werk PC 329.01 B1c
 • Veelzijdige en uitdagende job rond een actueel en maatschappelijk relevant thema.
 • enerzijds de kinderen (6-12j) en jongeren (12-25j)
 • anderzijds de gezinnen in armoede
 • Materieel en financieel beheer van het aanbod.
 • Administratieve taken zoals: verzekering opvolgen , algemene communicatie: post, mail, telefoon, …enfondsenwerving

Profiel

Vereisten

Wij bieden een contract:

Praktisch:

Bezorg ons vóór 25 augustuseen gemotiveerde sollicitatiebrief met cv

Versturen naar Gitsestraat 53, 8800 Roeselare of mailen naar thope@telenet.be

Gelieve in de mail uw naam te vermelden.

Gesprekken zijn voorzien in de loop van 28/08 tot 31/08

Adres: t’Hope – JaKedoe, Gitsetraat 53, 8800 Roeselare

GSM: 0498 887 177 (Steven Decuypere) of 051 69 02 10 (algemeen nummer)

Web: www.thope.eu of facebook: https://www.facebook.com/jakedoe.roeselare

Details

 • Betaalde job
 • Deeltijds
 • Loon: Barema 329 B1C
 • Online sinds 20 juli 2017
 • Solliciteren voor 24 augustus 2017

  bij thope@telenet.be
 • Indiensttreding:
  09 januari 2017

Meer informatie

 • 0498887177
 • thope@telenet.be

Werkgever
t’Hope vzw

t’Hope

Gitsestraat 53

8800 Roeselare

villes : Roeselare. Les catégories d'emploi : IT - Télécommunication. Types d'emplois : Intérim.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *