• Mot clé
  • Catégorie
  • Ville    
S'il vous plaît s'enregistrerpour postuler à cette offre.
7 Août 2017

Temps Plein Voltijds Consulent Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Belgique

Description de L'emploi

Odisee
Ville: BE
Taakinhoud
Als VGM-consulent preventie-milieu neem je een
coördinerende rol op voor het opvolgen van alle VGM-
aspecten binnen de hogeschool en heb je ook een
leidinggevende rol t.a.v. de betrokken VGM-medewerkers
binnen de hogeschool. Je rapporteert aan het hoofd van de
dienst VGM.
Het takenpakket omvat o.a.:

een proactief VGM-beleid op de verschillende
campussen van Odisee uittekenen en implementeren;

werkgever, hiërarchische lijn en werknemers op vlak van
VGM-aspecten adviseren;

ondersteuning bieden bij administratieve verplichtingen
t.o.v. de overheid;

de wetgeving inzake welzijn op het werk opvolgen en
ernaar handelen;

de toepasselijke milieuregelgeving (Europa, Vlaanderen,
Brussel) opvolgen en ernaar handelen;

VGM-audits uitvoeren alsook VGM-bezoeken plannen,
intern communiceren en coördineren;

incidenten, ongevallen en problemen melden en
opvolgen;

algemene en ondernemingseigen VGM-procedures
uitwerken, implementeren en opvolgen;

erover waken dat de correcte aankoopprocedures worden
toegepast voor VGM-relevante productgroepen (o.a.
gevaarlijke producten voor labo’s);

het secretariaat van de twee CPBW’s binnen Odisee
organiseren;

zorgen voor de nodige VGM-opleidingen;

het gezondheidstoezicht op de werknemers verzekeren;

risico-inventarisatie en – evaluatie en de te nemen
maatregelen vastleggen in het globaal preventieplan en
jaaractieplan alsook de periodieke evaluatie en bijsturing
van deze plannen;

nauw samenwerken met alle collega’s binnen de dienst
VGM , in het bijzonder op vlak van hun specifieke
expertises en inzake informatiebeheer.

Profiel
Je bent in het bezit van een relevant masterdiploma

(master in Milieu-en Preventiemanagement, Industrieel
ingenieur, …) aangevuld met een attest van
preventieadviseur en een attest van milieucoördinator.

Je bent op de hoogte van de regelgeving inzake welzijn op
het werk en de vigerende milieuwetgeving op de
verschillende campussen.

Je bent bereid aanvullende opleidingen te volgen.

Je bent een teamplayer en kan vlot onderhandelen met de
verschillende betrokken partijen.

Je beschikt over goede communicatievaardigheden,
zowel schriftelijk als mondeling.

Je kan discreet omgaan met de informatie waartoe je
toegang hebt.

Je bent proactief en hebt zin voor initiatief.

(preventieadviseur/milieucoördinator)

Ons aanbod

Een boeiende, gevarieerde job vol interessante
contacten, projecten en mogelijkheden om je
competenties en talenten aan te scherpen.

Een contract van onbepaalde duur als bediende .
Overstap naar een statutaire functie binnen het ATP-
kader van Odisee is mogelijk.

Verloning volgens graad A1 (weddeschaal 585) of A2
(weddeschaal 587) naargelang de voorgelegde
relevante ervaring.

Voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week.

De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in
Brussel met frequente verplaatsingen naar de andere
campussen van Odisee alsook occasionele
verplaatsingen naar Leuven.

Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
ten laatste op 20 augustus 2017
online te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden worden uitgenodigd voor een
praktische proef en een interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij
Greet Raspoet, algemeen beheerder Odisee, tel.
02 210 16 16 of via e-mail greet.raspoet@odisee.be
of bij Lieven Put, hoofd dienst VGM, tel 016 32 20 24
of via e-mail lieven.put@abh.kuleuven.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail
personeelsdienst@odisee.be.
De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 2017 t.e.m. 15 augustus 2017.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega’s met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

milieucoördinator)

villes : Belgique. Les catégories d'emploi : Engineering - Technique. Types d'emplois : Temps Plein.

Postuler pour cet emploi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *